Galeria Krakowska

DZISIAJ OTWARTE
9:00 - 22:00

Będziemy otwarci dla was jeszcze przez

Imprint

ECE Projektmanagement Polska Spółka z o.o.

ul. Przeskok 2

00-032 Warszawa

Tel.: +48 22 310 60 00

Faks: +48 22 310 60 02

E-mail: info@ece.com

www.ece.com

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000022645

Kapitał zakładowy: 4 231 000 PLN

REGON: 012460896

NIP: 526-17-88-751