Galeria Krakowska

DZISIAJ OTWARTE
9:00 - 22:00

Galeria Krakowska

Dane kontaktowe

12 428 99 02 informacja@galeriakrakowska.pl

Sklepy

Serwis

Promocje*

Aktualności

Plan

Informacje

Będziemy otwarci dla was jeszcze przez

Razem

Drodzy klienci, drodzy najemcy, 

dobrze być tu razem z Wami. W trosce o zdrowie nas wszystkich prosimy o stosowanie się do wszelkich zaleceń i komunikatów. Bądźmy odpowiedzialni i pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa.

Jesteśmy tu dla Was i razem z Wami.

 

Dbajmy o siebie nawzajem!

 

● Proszę zachowywać odstęp od innych osób: przynajmniej 2 m.

 

● Proszę zajmować co drugie miejsce parkingowe, a jeśli to niemożliwe – utrzymywać dystans przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów. 

 

● Proszę przestrzegać aktualnych przepisów dotyczących zakrywana ust i nosa. Maseczki są dostępne w naszym centrum w oznaczonych sklepach: Apteka Dbam o Zdrowie, Apteka Dr. Max, Carrefour, Maseczkomat, Hebe, Dalia

 

● Proszę regularnie myć i dezynfekować ręce.

 

● Jeśli to możliwe, proszę płacić bezdotykowo zamiast gotówką.

 

● Proszę korzystać z wind tylko wtedy, gdy są Państwo od nich zależni. Aby zagwarantować minimalną odległość wymaganą przepisami, w windzie jest dozwolone przebywanie maks. 4 osób jednocześnie.

 

● Na schodach ruchomych należy zachować co najmniej 4 stopnie odstępu.

 

● Proszę zwrócić uwagę na znaki informacyjne w centrum i w sklepach.

 

Bardzo dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

 

Abyście mogli Państwo spokojnie robić u nas zakupy, wdrożyliśmy wiele środków ostrożności i stosujemy je w naszym centrum.

 

1. Zwiększona została częstotliwość czyszczenia często używanych punktów dotykowych lub powierzchni, takich jak uchwyty drzwi, poręcze schodów ruchomych, przyciski wind.

 

2. Ochrona centrum kontroluje przestrzegania aktualnych przepisów i wytycznych, odwiedzającym centrum zwraca też uwagę na konieczność zachowania odpowiedniej odległości.

 

3. Dozowniki z płynem do dezynfekcji zostały umieszczone w okolicy wejść, w toaletach i w pasażu handlowym.

 

4. Informacje dotyczące obowiązujących zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności znajdują się przy wejściach do centrum, toaletach i w pasażu handlowym. Są to:

 

● przestrzeganie wymogów dotyczących odległości,

 

● zalecenia dotyczące regularnej higieny rąk,

 

● rekomendacja dotycząca płatności zbliżeniowych,

 

● obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką lub innym materiałem,

 

● obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek w czasie zakupów,

 

● zalecenia dotyczące parkowania pojazdów,

 

● zwracanie uwagi na innych klientów i ich zachowanie.

 

5. Instrukcje użytkowania wind i schodów ruchomych.

 

6. Ograniczenie liczby miejsc odosobnienia dla klientów oraz wymóg zachowania bezpiecznej odległości.

 

7. Zamknięcie placów zabaw i stref rozrywki dla dzieci.

 

8. Wyłączenie usługi Wi-Fi w centrum.

 

9. Uwrażliwianie najemców na przestrzeganie i wdrażanie przepisów urzędowych.

 

10. Regularne informacje dla klientów nadawane w formie komunikatów i ogłoszeń, również na stronie internetowej centrum i na profilu na Facebooku.

 

11. Regularne przekazywanie wytycznych i informacji dla najemców poprzez wewnętrzne okólniki.

 

12. Brak wydarzeń masowych i działań marketingowych w centrum co najmniej do końca sierpnia 2020 r.

 

13. Kontrolowanie liczby osób przebywających jednocześnie na terenie centrum handlowego; jeżeli to konieczne – czasowe zamykanie wejść do obiektu, zarządzanie kolejką przed wejściami do centrum; w razie potrzeby rozdzielenie wejść i wyjść, tworzenie ruchu jednokierunkowego w wąskich miejscach. 

DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES.

Ok