Galeria Krakowska

DZISIAJ OTWARTE
9:00 - 22:00

Będziemy otwarci dla was jeszcze przez

ZRÓB U NAS BEZPIECZNE ZAKUPY

Drodzy klienci,  
w trosce o zdrowie nas wszystkich prosimy o stosowanie się do wszelkich zaleceń i komunikatów. Bądźmy odpowiedzialni i pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa.
 
Dbajmy o siebie nawzajem!
 
● Proszę zachowywać odstęp od innych osób: przynajmniej 1,5 m.
 
● Proszę zajmować co drugie miejsce parkingowe, a jeśli to niemożliwe – utrzymywać dystans przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów. 
 
● Proszę przestrzegać aktualnych przepisów dotyczących zakrywana ust i nosa. Maseczki są dostępne w naszym centrum w oznaczonych sklepach: Apteka Dbam o Zdrowie, Apteka Dr. Max, Carrefour, Maseczkomat, Hebe, Rossmann
 
● Proszę regularnie myć i dezynfekować ręce.
 
● Jeśli to możliwe, proszę płacić bezdotykowo zamiast gotówką.
 
● Proszę korzystać z wind tylko wtedy, gdy są Państwo od nich zależni. Aby zagwarantować minimalną odległość wymaganą przepisami, w windzie jest dozwolone przebywanie maks. 4 osób jednocześnie.
 
● Na schodach ruchomych należy zachować co najmniej 4 stopnie odstępu.
 
● Proszę zwrócić uwagę na znaki informacyjne w centrum i w sklepach.
 
Bardzo dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
 
 
Abyście mogli Państwo spokojnie robić u nas zakupy, wdrożyliśmy wiele środków ostrożności i stosujemy je w naszym centrum.
 
1. Zwiększona została częstotliwość czyszczenia często używanych punktów dotykowych lub powierzchni, takich jak uchwyty drzwi, poręcze schodów ruchomych, przyciski wind.
 
2. Ochrona centrum kontroluje przestrzegania aktualnych przepisów i wytycznych, odwiedzającym centrum zwraca też uwagę na konieczność zachowania odpowiedniej odległości.
 
3. Dozowniki z płynem do dezynfekcji zostały umieszczone w okolicy wejść, w toaletach i w pasażu handlowym.
 
4. Informacje dotyczące obowiązujących zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności znajdują się przy wejściach do centrum, toaletach i w pasażu handlowym. Są to:
 
 
● przestrzeganie wymogów dotyczących odległości,
 
● zalecenia dotyczące regularnej higieny rąk,
 
● rekomendacja dotycząca płatności zbliżeniowych,
 
● obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką,
 
● zalecenia dotyczące parkowania pojazdów,
 
● zwracanie uwagi na innych klientów i ich zachowanie.
 
5. Instrukcje użytkowania wind i schodów ruchomych.
 
6. Ograniczenie liczby miejsc odosobnienia dla klientów oraz wymóg zachowania bezpiecznej odległości.
 
7. Regularne informacje dla klientów nadawane w formie komunikatów i ogłoszeń, również na stronie internetowej centrum i na profilu na Facebooku.
 
8. Kontrolowanie liczby osób przebywających jednocześnie na terenie centrum handlowego; jeżeli to konieczne – czasowe zamykanie wejść do obiektu, zarządzanie kolejką przed wejściami do centrum; w razie potrzeby rozdzielenie wejść i wyjść, tworzenie ruchu jednokierunkowego w wąskich miejscach.